نویسنده = ��������������������������� ������
مروری بر روش‌های هدایت ورود به جو مبتنی بر تولید مسیر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 61-72

10.22034/jtae.2022.145235

رضا اسماعیل‌زاده؛ فاطمه زهرا رحمانی