نویسنده = �������� ���������� ����������
بررسی اثر فوم‌های پلیمری و آلومینیومی بر روی رفتار فروریزش سازه‌های مخروطی دودیواره نازک فولادی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 55-69

10.22034/jtae.2022.315909.1214

مسعود صالح نژاد؛ محمود شریعتی؛ امیر نجیبی؛ مسعود مهدی زاده رخی