نویسنده = ������������ ������
روش‌های کاهش صدای تولیدی پهپادها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 71-83

10.22034/jtae.2022.316532.1215

مصطفی محمودی؛ علی مرادی