طراحی/سیستم/قابلیت اطمینان/صلاحیت پروازی/آزمایش‌های پروازی/...
مدل‌سازی قابلیت‌اطمینان پهپاد به روش‌ مارکوف

جلال راعی؛ محمد نجفی؛ محمود فلاحت نیا

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-12

چکیده
  به طور کلی روش‌های تحلیلی مختلفی برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های قابل‌تعمیر و غیرقابل‌تعمیر و به طور خاص پیش‌بینی وجود دارد. پیش‌بینی قابلیت اطمینان یکی از رایج‌ترین شکل‌های تحلیل قابلیت اطمینان است که برای تخمین و پیش‌بینی نرخ وقوع خرابی، قابلیت اطمینان، آمادگی و میانگین زمان- تا- وقوع خرابی قطعات و سیستم مورد استفاده ...  بیشتر