استفاده از محفظة احتراق با گردابة به‌دام‌افتاده به‌عنوان یک فناوری نو در توربین‌های گازی

مصطفی اسماعیلی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 31-41

چکیده
  استفاده از محفظة احتراق با گردابة به‌دام‌افتاده به‌عنوان یک فناوری جدید در توربین‌های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، انواع مختلف محفظة احتراق با گردابة به‌دام‌افتاده (محصولات مراکز AFRL و GE) دارای قابلیت عالی LBO و عملکرد مؤثر در محدوده وسیع دینامیکی هستند. ضمناً، در بعضی از انواع TVC، میزان آلاینده NOx ...  بیشتر