بررسی آماری پارامترهای جرمی - انرژتیکی موتورهای چندمحفظه‌ای و کلاسترشده پیشران مایع

محمد شفیعی دهج؛ مهیار نادری؛ سید علیرضا جلالی چیمه

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 9-14

چکیده
  افزایش ارتفاع مداری و جرم محموله ماهواره­برها، علاوه بر چند مرحله­ای کردن ماهواره­برها، نیازمند استفاده از سامانه­های پیشرانش قویتر می‌باشد. یکی از روش­های متداول جهت تأمین پیشرانة مورد نیاز هر مرحله، چیدمان مناسب چند موتور در کنار یکدیگر است، تا بدین ترتیب نیروی پیشران لازم برای انجام ماموریت فراهم شود. هدف کلی این مقاله، ...  بیشتر

استفاده از محفظة احتراق با گردابة به‌دام‌افتاده به‌عنوان یک فناوری نو در توربین‌های گازی

مصطفی اسماعیلی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 31-41

چکیده
  استفاده از محفظة احتراق با گردابة به‌دام‌افتاده به‌عنوان یک فناوری جدید در توربین‌های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، انواع مختلف محفظة احتراق با گردابة به‌دام‌افتاده (محصولات مراکز AFRL و GE) دارای قابلیت عالی LBO و عملکرد مؤثر در محدوده وسیع دینامیکی هستند. ضمناً، در بعضی از انواع TVC، میزان آلاینده NOx ...  بیشتر