فضانوردان و غذای فضایی

فرزانه عظیمی؛ زهرا حاج ابراهیمی؛ کورس نکوفر

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 31-40

چکیده
  تأمین انرژی فضانوردان در حین انجام فعالیت­های  فضایی، اهمیت بسیار زیادی در اکتشافات فضایی دارد. در برخی مواقع مواد غذایی علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز، منجر به کاهش عوارض ناشی از سفر به فضا نیز می­گردند. غذاهای فضایی، ترکیبات غذایی هستند که به طور خاص برای مصرف فضانوردان در خارج جو ایجاد شده­­اند. این غذاها دارای عناصر و ...  بیشتر