بررسی و مقایسة میکروپیشرانش‌های‌ مبتنی بر فناوری میکروالکترومکانیکی در ماهواره‌های کوچک

فرخنده سلیمی نژاد؛ حامد شیخ بهایی؛ سعید حاجی علی گل؛ سیدعلیرضا قرشی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 43-52

چکیده
  در این مقاله، سامانه‌های میکروپیشرانش مبتنی بر فناوری میکروالکترومکانیکی (MEMS) که به منظور استفاده در ماهواره‌های کوچک طراحی شده‌اند، بررسی و مقایسه می‌شوند. میکروپیشرانش‌های مبتنی بر این فناوری نسبت به سیستم‌های پیشرانش متداول، دارای مزایای متعددی از جمله، اندازه کوچک، تجمیع بالا، تولید انبوه، مصرف توان ناچیز و قیمت پایین ...  بیشتر