روند اجرایی آزمون ارتعاشات زمینی (GVT) بر روی هواپیماهای پهن پیکر

مهدی صالحی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 45-54

چکیده
  آزمون ارتعاشات زمینی یکی از تست­های استاندارد سازه­ای الزامی برای هواپیماهای مسافری در آستانه تولید است. این آزمون با هدف استخراج مدل تجربی دینامیکی سازة هواپیما اجرا می­شود. فرآیند اجرای این آزمون شامل برنامه­ریزی آزمون، آماده­سازی سازه، داده­برداری و استخراج پارامترهای دینامیک سازه از داده­های تست است. در مطالعه ...  بیشتر