کاربرد و معرفی نانوکامپوزیت‌های سرامیکی

مریم السادات قوامی ماسوله

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 7-16

چکیده
  در این مقاله سعی شده پتانسیل پلیمر و کامپوزیت‌های زمینه سرامیک در کاربردهای هوایی و فضایی مورد بررسی قرار گیرد. خواص ویژه، منحصر به فرد و چند منظوره ناشی از پراکندگی نانو ذرات در کامپوزیت‌های زمینه سرامیک و فلزات به صورت خلاصه مورد بحث و سپس طبقه بندی قرار گرفته‌است. این بررسی در زمینه برنامه‌های کاربردی از جمله سازه، پوشش، نظارت ...  بیشتر