طراحی مفهومی کنترل وضعیت یک فضاپیما برمبنای جرم متحرک

امیر کارگرنجفی؛ مهرانعلی عزیزی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 27-35

چکیده
  یکی از مسائل مهم در طراحی فضاپیماها، انتخاب مناسب و کارآمد زیر سیستم کنترل وضعیت آن است. سازنده ها معمولا روش های رایج را با کمی تغییرات در بخش سخت افزاری و یا نرم افزاری سیستم کنترل آن ها به کار می گیرند. در این مقاله، امکان تحقق طراحی سیستم کنترل وضعیت فضاپیما از طریق جابجایی صفحه ای سیستم پیشران فضا پیما، بررسی خواهد شد. ضرورت انجام ...  بیشتر