شبیه‌سازی جریان میکروپمپ الکترواسموتیک با استفاده از روش دینامیک ذرات استهلاکی

رامین ذاکری؛ رخشاد دشتی گوهری؛ اسماعیل یدالهی افرا

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-9

چکیده
  در این مقاله، از روش دینامیک ذرات اتلافی برای شبیه­‌سازی ریز­پمپ الکترواسموتیک در نقش قلب یک سیستم پیشران فضایی- شیمیایی استفاده می‌شود. در این شبیه­‌سازی، بر اساس قاعده جریان الکترواسموتیک، سیال توسط ریز­پمپ رسانش و پارامتر­های متأثر، مانند ابعاد کانال، ولتاژ اعمال‌­شده و اثر جنس سطح یا زتاپتانسیل بررسی و تحلیل شده ...  بیشتر