بررسی و کاربرد سیستم‌های کنترل پیشرفته در وسایل فضایی انعطاف‌پذیر

صمد مرادی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 41-51

چکیده
  در این مقاله، کنترلرهای پیشرفته برای کنترل مانور و ارتعاشات سیستم­های دینامیکی با مختصات صلب - انعطاف­پذیر معرفی و توصیف شده است. در فرایند طراحی کنترلر، تحلیل پایداری سیستم کنترل از جمله مسائل مطرح و مهم است. کنترل فضاپیماهای انعطاف­پذیر یا ربات­های انعطاف­پذیر با دینامیک صلب و انعطاف­پذیر چالش­هایی همراه دارد که طراحان ...  بیشتر