تعمیر و نگهداری موتور، بال و بدنه وسایط پرنده/تکنولوژی/ساخت/...
مطالعه عملکرد و اثباتگر فن‌آوری پروانه‌های حلقوی پهپاد

جمشید فضیلتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

چکیده
  پروانه‌های (ملخ) حلقوی با مبدأ استفاده دریایی یکی از ایده‌هایی است که به‌تازگی توسط محققان مرکز لینکلن MIT برای کاربردهای هوایی معرفی شده است. ادعا شده است که این طراحی با حذف نقاط فرار سیال در انتهای تیغه‌ها، به‌طور قابل توجهی سطح نویز را در مقایسه با ملخ‌های متداول کاهش می‌دهد. با توجه به اهمیت کاهش آثار زیست محیطی وسایل پرنده، ...  بیشتر