نقش تراسترها در سامانه‌های فضایی

سجاد حسین‌زاده آلقو؛ محمدعلی دهنوی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 11-24

چکیده
  فضاپیماها، مانند راکت‌ها، ماهواره‌ها و کاوشگرهای فضایی، راکت‌های کوچکی برای کنترل مانورها و زاویة دید به نام تراسترها دارند. ‌‌این تراسترها با خروج گاز از نازل خود نیرو (تراست) ایجاد می‌کنند. ‌‌کاهش مصرف پیشرانه، بهبود عملکرد، جابجایی ایمن و هزینه کم ملزومات تراسترهایی می‌باشد که برای مانور و کنترل زاویة دید ماهواره‌ها استفاده ...  بیشتر