بررسی ماژول FRTO از دیدگاه ناوبری با رویکرد PBN

محسن کاظمی؛ بهنور رضائی نیارکی؛ زهرا حمیدزاده دلرزی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 25-34

چکیده
  در این مقاله به بررسی نحوة پیاده‌سازی و اجرای ماژول FRTO  از طرح جامع ASBU که جدیدترین و آخرین سند هوانوردی ایکائو برای کمک به رفع نیاز‌های آتی صنعت هوانوردی و افزایش ظرفیت‌های عملیاتی با هدف بالا بردن ایمنی، صرفه اقتصادی و ظرفیت مسیر‌های‌ هوایی است، پرداخته شده است. ‌‌هدف از اجرای این ماژول استفاده بهینه از فضای پروازی در کشور ...  بیشتر