مروری بر مدلسازی، پایداری و کنترل ربات‌های بال‌زن

ثریا لیثی؛ جواد پشتان

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 65-76

چکیده
  هواپیماهای بدون سرنشین بال‌زن با توجه به توانایی پرواز بدون صدا در سرعت‌های کم و قابلیت مانور زیاد در معرض توجه قرار گرفته‌اند. در این مقاله، با بررسی تاریخچة این موضوع و اهمیـت آن در زمینة علوم مهندسی، چگونگی بدست‌ آمدن نیروهای مورد نیاز برآی پرواز در بال زدن شرح داده می‌شود. پس از آن، با بررسی جوانب مختلف و ارائة معادلات، مدل مناسبی ...  بیشتر