آینده پژوهی در گیاه-فضا و سفرهای آینده فضایی

ایمان شفیعی نژاد؛ شراره قاسمی؛ علی محمودی؛ رضا صفرزاده

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 1-9

چکیده
  این مقاله با رویکرد آینده پژوهی و زیست فضا با توجه به گسترش علوم میان رشته ای به بررسی آینده سفرهای فضایی می پردازد. لذا متناسب با جهش های علمی و فناوری به خصوص در علوم میان رشته ای مانند زیست فضا و دانش آینده پژوهی به بررسی تغییر و تحولات سفرهای فضایی پرداخته شده است . محققان برای شناخت و ساختن آینده حضور انسان در فضا، نیازمند فهم سناریوهای ...  بیشتر