علوم زیستی/محیط زیست/فیزیولوژی گیاهی/ فیزیولوژی جانوری/سنجش از دور/...
فتوسنتزکننده‌های بی‌هوازی و پتانسیل آن‌ها برای ایجاد یک بیوسفر بر روی سطح سیاره سرخ

فاطمه موسوی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 39-47

چکیده
  اتمسفر سیاره سرخ یا مریخ شامل 95 درصد دی اکسیدکربن، 3 درصد نیتروژن، 1.6 درصد آرگون و تنها مقدار کمی اکسیژن ‌می‌باشد و از نظر غلظت حدود یک درصد اتمسفر سیاره زمین است که عملا سکونت و بقای انسان را در مریخ ناممکن ‌می‌سازد. این امر چالشی بزرگ را برای سفر به مریخ و اقامت در آن ایجاد نموده‌است. بنابراین جستجوی راهکاری که بتواند به صورت پایدار ...  بیشتر