تحلیل فرایند احتراق در محفظة موتور زم‌ استیک

کوروس نکوفر؛ اندیشه تیرگر؛ سیدامیر حسینی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 35-44

چکیده
  در طراحی موتور سوخت مایع به‌دلیل دمای بالای احتراق و نرخ بالای انتقال از گازهای داغ به دیوار محفظه، خنک‌کاری محفظة رانش اهمیت بسیار بالایی دارد. در طراحی خنک‌کاری محفظة رانش، انتخاب روش مناسب، طراحی مجاری خنک‌کاری و مباحث مرتبط با محفظة رانش دو جداره و استفاده از پوشش‌های حرارتی  اهمیت بسیار زیادی دارد. در دیوارة محفظة احتراق ...  بیشتر