بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب پوشش‌های مناسب برای زیرسامانه کنترل حرارت ماهواره

محمدصادق برنج کوب؛ عبداله فانی ثانی؛ کمال برزو اصفهانی؛ سعید اصغری

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 35-44

چکیده
  یکی از چالش‌های پیش‌رو در ماهواره­ها فرایند کنترل حرارت ماهواره است. وظیفة سیستم کنترل حرارت ماهواره، نگهداری دمای اجزای ماهواره در محدوده­های مجاز در طول مأموریت است. رادیاتورها به عنوان کنترل‌کننده حرارت تولیدی داخل ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجاکه در خلأ تنها راه تبادل حرارت تابش است، لذا پوشش سطح رادیاتورها ...  بیشتر