کمربندهای تشعشعی ون آلن: چالش مهم مأموریت‌های زیست-فضا

ایمان شفیعی نژاد؛ شراره قاسمی؛ نادیا نوری

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 33-25

چکیده
  مأموریت‌های فضایی سرنشین‌دار بخش اعظمی از سفرهای آیندة فضایی را به خود اختصاص می‌دهد. تشعشعات فضایی کمربندهای ون آلن یکی از چالش‌های مهم مأموریت‌های فضایی با رویکرد زیست-فضا است. فضاپیماها تحت نفوذ تشعشعات پرانرژی موجود در فضا قرار دارند که تأثیرات زیادی بر وسایل الکتریکی و محموله‌های آنها، به خصوص محموله‌های زیستی دارد. این ...  بیشتر