آئرودینامیک/مکانیک سیالات/آئروآکوستیک/...
تحلیل آیرودینامیک غیردائم ایرفویل و بال هواپیما، نسبت به توابع ورودی از تندباد

بابک مرادی؛ حسن عیسوند

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-10

چکیده
  در این مقاله روش مدل­سازی پاسخ­های آیرودینامیکی هواپیما به پروفیل­ تندباد 1-cos ارائه شده است. موارد آزمایش در نظر گرفته شده، ایرفویل دو بعدی ناکا 0012 جهت صحت سنجی روش بکار گرفته شده و ایرفویلهای دو بعدی بال یک هواپیمای سبک ناکا 23012، 23015 و 5/23016و همچنین بال سه­بعدی همان هواپیما در عددهای ماخ 1/0 ، 2/0 و 3/0 می­باشد. فرض بر این است که موارد ...  بیشتر