مهندسی فضائی/مکانیک مدارهای فضائی/علوم فضائی/مخابرات فضائی/...
کنترل وضعیت ماهواره مبتنی بر مد لغزشی اصلاح‌شده تطبیقی تحت عیب چرخ عکس‌العملی

نرگس طالبی مطلق؛ سویل محمدزاده صدیق؛ حسین بهشتی؛ حمید قوچی اسگندر؛ محرم شاملی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1403، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22034/jtae.2024.8.3.3

چکیده
  در این مقاله، کنترل تحمل‌پذیر عیب غیرفعال مبتنی بر مد لغزشی اصلاح‌شده تطبیقی در حضور اغتشاشات خارجی، نامعینی سیستم و عیب عملگرها برای کنترل وضعیت در ماهواره با چهار چرخ عکس‌العملی طراحی شده است. به منظور نیل به این هدف، روش کنترل مد لغزشی نهایی سریع تطبیقی، به‌دلیل مقاومت در برابر نامعینی‌های مدل نشده و طراحی روش کنترل برای مدل ...  بیشتر