پیشرانش/ترمودینامیک/انتقال حرارت/سوخت و احتراق/انرژی/...
تحلیل و شناسایی الگوی جریان در توربین محوری پرفشار خاص در شرایط خارج از طراحی

سحر سحرخیز؛ رضا آقائی طوق

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1403، ، صفحه 47-61

https://doi.org/10.22034/jtae.2024.8.3.4

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی الگوی جریان در شرایط خارج از طراحی یک توربین محوری پرفشار خاص است. با نوشتن کد طراحی مقدماتی، توربین محوری پرفشار طراحی و سپس هندسه این توربین در نرم‌افزارهای کتیا و انسیس دیزاین مدلر تولید شد. سپس هندسه در نرم‌افزار توربوگرید شبکه‌بندی شده و با استفاده از نرم افزار انسیس سی اف ایکس در 12 نقطه‌ی خارج از طراحی ...  بیشتر