تست جریان آیرودینامیک ماوراءصوت و دستاوردهای نوین مهندسی هوافضا

شاهد ملکی پور؛ محمد ابراهیمی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-10

چکیده
  بسیاری از ماموریت های فضایی از گذشته تا سال های آینده در محدوده رژیم ماوراءصوت قرار می‌گیرند. به علت پیچیدگی ای ذاتی در آیروترمودینامیک جریان حول پرنده هایی که در سرعت‌های بیش از ماخ 4 پرواز می کنند، سوال های بدون جواب و زمینه های ناشناخته زیادی وجود دارد. در چنین جریان هایی مشخصه های خاصی مانند گرادیان های شدید انتروپی، لایه های شوک ...  بیشتر