روند توسعة فناوری سامانة پیشرانش در حامل‌های فضایی

حسن ناصح

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 19-29

چکیده
  هدف از ارائة این مقاله، آشنایی با فاز توسعة فناوری (مدرن­سازی یا مدیریت فناوری) در سامانه­های فضایی و بررسی روند توسعة سامانة پیشرانش سوخت مایع در حامل­های فضایی است. برای این منظور، ضمن معرفی انواع فناوری­ها در دو حوزة سامانه­های پیشرانش و حامل‌های فضایی، روند توسعة سامانه­های پیشرانش و اهداف آن نیز ارائه می­شود. در ...  بیشتر