علوم زیستی/محیط زیست/فیزیولوژی گیاهی/ فیزیولوژی جانوری/سنجش از دور/...
تاریخچه ماموریت های علمی اکتشافی گیاهی: اهداف و فناوری ها

فاطمه موسوی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 1-9

چکیده
  پیشرفت های اخیر در زمینه فناوری و ساخت فضاپیماهای جدید، راه را برای مطالعه دقیق تر گیاهان در محیط واقعی فضا هموار نمود. مطالعه رشد، نمو و تکوین گیاهان در فضا از دهه 1950 توسط روس ها و آمریکایی ها آغاز شده است. در دهه 1970، اولین آزمایشات گیاهی در رابطه با اثرات طولانی مدت میکروگراویتی بر گیاهان در فضاپیمای اسکای لب ایالات متحده آمریکا و ...  بیشتر

گیاهان و درک جاذبه

فاطمه موسوی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 37-42

چکیده
  گیاهان مکانیسم های متفاوتی برای درک محرک های محیطی و پاسخ به آن را دارا می باشند. جاذبه یکی از مهمترین محرک های محیطی است که جهت رشد گیاه را کنترل می نماید و گیاهان قادرند به طور دائم با آن سازگاری یابند. جاذبه گرایی را می توان به چهار مرحله تقسیم نمود: 1) درک بردار جاذبه توسط سلول های اختصاصی؛ 2) تبدیل محرک مکانیکی به یک سیگنال بیوشیمیایی ...  بیشتر