کلیدواژه‌ها = دینامیک سیالات محاسباتی
محاسبه عددی بارهای آیرودینامیکی روتور بالگرد با استفاده از روش CFD/BET

دوره 6، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 13-24

10.22034/jtae.2023.343252.1232

مهدی نادری نژاد؛ عیسی عطوف؛ نوید فخرالمباشری


شبیه‌سازی عملکرد آیرودینامیکی یک ریز‌ایرفویل متقارن با استفاده از روش دینامیک ذرات اتلافی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 23-39

10.22034/jtae.2022.302257.1192

رخشاد دشتی گوهری؛ رامین ذاکری؛ محمد محسن شاه‌مردان؛ محسن نظری