دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، آذر 1397 (دوره 2، شماره 3، پاییز 1397 ) 

علمی- ترویجی

پایش کیفیت پهنه های آبی با استفاده از تصاویر سنجش از دور هوایی و ماهواره ای (مفاهیم، روش‌‌ها و راهکارهای نوین)

صفحه 1-11

میلاد جانعلی پور؛ حدیثه بابایی؛ مریم صلواتی فر؛ نادیا عباس زاده طهرانی


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397
دوره 2، شماره 3، پاییز 1397
دوره 2، شماره 2، تابستان1397
دوره 2، شماره 1، بهار 1397