علمی- ترویجی
تاثیرات تنش‌های گرانشی و تشعشعی بر گیاهان در تحقیقات فضایی

ایمان شفیعی نژاد؛ شراره قاسمی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 1-5

چکیده
  تلاش بشر برای دستیابی به فضا و سفرهای فضایی روز به روز گسترده‌تر شده و مورد توجه دانشمندان و آینده پژوهان قرار می گیرد. بشر برای بقا، نیازمند تامین غذا به شیوه پرورش گیاهان در سفرهای بلند مدت فضایی خواهد بود. عدم رشد نامناسب گیاهان بستگی به عوامل محیطی زنده و غیر زنده مانند انواع تنش‌ها دارد. از این رو تنش‌های غیر زنده مانند گرانش ...  بیشتر

علمی- ترویجی
کاربرد و معرفی نانوکامپوزیت‌های سرامیکی

مریم السادات قوامی ماسوله

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 7-16

چکیده
  در این مقاله سعی شده پتانسیل پلیمر و کامپوزیت‌های زمینه سرامیک در کاربردهای هوایی و فضایی مورد بررسی قرار گیرد. خواص ویژه، منحصر به فرد و چند منظوره ناشی از پراکندگی نانو ذرات در کامپوزیت‌های زمینه سرامیک و فلزات به صورت خلاصه مورد بحث و سپس طبقه بندی قرار گرفته‌است. این بررسی در زمینه برنامه‌های کاربردی از جمله سازه، پوشش، نظارت ...  بیشتر

علمی- ترویجی
معرفی انواع سیستم‌های کنترل بردار رانش در پرنده‌های مافوق صوت

مصطفی محمودی؛ محسن شادروان؛ محمود کاشانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 17-26

چکیده
  روش‌های کنترل وسایل پرنده از جمله موشک و هواپیما تا سال‌ها بر‌پایه تغییر مکان صفحات آیرودینامیکی در راستای جریان هوای عبوری استوار بوده است. روش جدیدی که در سالیان اخیر مورد مطالعه جدی قرار گرفته است تغییر در راستای بردار رانش خروجی از موتور است که با توجه به ماهیت جریان سیال داغ خروجی از رانش‌گر پرنده، سیستمی جهت تغییر در راستای ...  بیشتر

علمی- ترویجی
طراحی مفهومی کنترل وضعیت یک فضاپیما برمبنای جرم متحرک

امیر کارگرنجفی؛ مهرانعلی عزیزی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 27-35

چکیده
  یکی از مسائل مهم در طراحی فضاپیماها، انتخاب مناسب و کارآمد زیر سیستم کنترل وضعیت آن است. سازنده ها معمولا روش های رایج را با کمی تغییرات در بخش سخت افزاری و یا نرم افزاری سیستم کنترل آن ها به کار می گیرند. در این مقاله، امکان تحقق طراحی سیستم کنترل وضعیت فضاپیما از طریق جابجایی صفحه ای سیستم پیشران فضا پیما، بررسی خواهد شد. ضرورت انجام ...  بیشتر

علمی- ترویجی
گیاهان و درک جاذبه

فاطمه موسوی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 37-42

چکیده
  گیاهان مکانیسم های متفاوتی برای درک محرک های محیطی و پاسخ به آن را دارا می باشند. جاذبه یکی از مهمترین محرک های محیطی است که جهت رشد گیاه را کنترل می نماید و گیاهان قادرند به طور دائم با آن سازگاری یابند. جاذبه گرایی را می توان به چهار مرحله تقسیم نمود: 1) درک بردار جاذبه توسط سلول های اختصاصی؛ 2) تبدیل محرک مکانیکی به یک سیگنال بیوشیمیایی ...  بیشتر

علمی- ترویجی
اعزام انسان به فضا

احمدرضا علی اکبری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 43-53

چکیده
  با شروع جنگ سرد و آغاز رقابت فضایی بین دو قطب ابرقدرت آن زمان (آمریکا و شوروی) و برای دستیابی به برتری و قدرت بیشتر، بشر به فضا راه یافت و توانست قدم بر روی کرۀ ماه بگذارد و ایستگاه‌‌های فضایی را جهت زندگی و پژوهش در فضا بنا نماید. البته این راه با خود چالش‌‌های زیادی را برای بشر به همراه داشت: رخداد فاجعه‌‌های ناگوار و از دست دادن جان‌‌ها ...  بیشتر