دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، خرداد 1398، صفحه 1-67 (دوره 3، شماره 1، بهار 1398) 

علمی- ترویجی

تحلیل، طراحی و ساخت موتور مینی‌جت توربوشارژ به منظور استفاده در آزمایشگاه ترموترونیک

صفحه 1-11

کامیار نیکزادفر؛ مهدی گریوانی؛ امیرحسین ذبیحی؛ علی رضایی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398/ دوره دوم / شماره 4 (دوره سوم، پیاپی 11)
دوره 3، شماره 3، پاییز 1398
دوره 3، شماره 2، تابستان 1398
دوره 3، شماره 1، بهار 1398