علمی- ترویجی
کاربرد ژنراتور مگنتوهیدرودینامیک در تخلیة تنش

فتح الله امی؛ کورس نکوفر

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1-10

چکیده
  هدف این مقاله بررسی فناوری هیدرودینامیک مغناطیسی در ایجاد زلزله‌های مصنوعی است. ‌‌برای این منظور، ابتدا به امکان بیان مکانیزم الکتروجنبشی برای زلزله‌های مصنوعی پرداخته شده است. ‌‌سپس، عملکرد سیستم ایجاد این زلزله‌ها و تأثیر آن با استفاده از این فناوری بررسی شده است. ‌‌همچنین، کاربرد این نوع زلزله‌های مصنوعی تشریح شده است. ...  بیشتر

علمی- ترویجی
نقش تراسترها در سامانه‌های فضایی

سجاد حسین‌زاده آلقو؛ محمدعلی دهنوی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 11-24

چکیده
  فضاپیماها، مانند راکت‌ها، ماهواره‌ها و کاوشگرهای فضایی، راکت‌های کوچکی برای کنترل مانورها و زاویة دید به نام تراسترها دارند. ‌‌این تراسترها با خروج گاز از نازل خود نیرو (تراست) ایجاد می‌کنند. ‌‌کاهش مصرف پیشرانه، بهبود عملکرد، جابجایی ایمن و هزینه کم ملزومات تراسترهایی می‌باشد که برای مانور و کنترل زاویة دید ماهواره‌ها استفاده ...  بیشتر

علمی- ترویجی
بررسی ماژول FRTO از دیدگاه ناوبری با رویکرد PBN

محسن کاظمی؛ بهنور رضائی نیارکی؛ زهرا حمیدزاده دلرزی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 25-34

چکیده
  در این مقاله به بررسی نحوة پیاده‌سازی و اجرای ماژول FRTO  از طرح جامع ASBU که جدیدترین و آخرین سند هوانوردی ایکائو برای کمک به رفع نیاز‌های آتی صنعت هوانوردی و افزایش ظرفیت‌های عملیاتی با هدف بالا بردن ایمنی، صرفه اقتصادی و ظرفیت مسیر‌های‌ هوایی است، پرداخته شده است. ‌‌هدف از اجرای این ماژول استفاده بهینه از فضای پروازی در کشور ...  بیشتر

یادداشت تحقیقاتی
کنترل بهینة خطی یک وسیلة هوایی، با در نظر گرفتن مدل دینامیکی موتور پیشران و بازخورد سرعت

مصطفی ناظمی زاده؛ علیرضا بابایی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 35-44

چکیده
  در این مقاله کنترل بهینة یک وسیلة هوایی با در نظر گرفتن دینامیک جسم پرنده به همراه مدلسازی موتور پیشران هوازی و بازخورد سرعت آن مورد مطالعه قرار گرفته است. ‌‌بدین منظور، ابتدا معادلات دینامیکی وسیله هوایی استخراج و مدل ریاضی موتور رانش بدست آمده است. ‌‌سپس، معادلات دینامیک غیرخطی وسیلة پرنده و معادلات موتور با یکدیگر ترکیب شده ...  بیشتر

علمی- ترویجی
راه‌اندازی ایستگاه کالیبراسیون دوربین‌های غیرمتریک، به منظور بکارگیری در سکوهای پرندة بدون سرنشین (پهپاد)

نیکروز مستوفی؛ مهدی حسنلو

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 45-56

چکیده
  امروزه، بکارگیری سنجنده‌های تصویربرداری غیرمتریک در سکوهای بدون سرنشین بسیار متداول شده است. ‌‌بطوریکه می‌توان این روش را جایگزینی برای نقشه‌برداری زمینی در تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس دانست. به دلیل محدودیت‌هایی مانند ماهیت سکوی پهپاد، ابعاد و وزن سکو، استفاده از سنجنده‌های اپتیکی متریک با حجم و وزن بالا امکان‌پذیر نمی‌باشد. ...  بیشتر

علمی- ترویجی
بررسی پاسخ‌های سلولی و ملکولی گیاهان تحت جاذبة ناچیز

حلیمه حسن پور؛ رقیه پور حبیبیان

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 57-65

چکیده
  مطالعة گیاهان در فضا و شرایط جاذبة ناچیز برای اعزام موجود زنده به فض بسیار اهمیت دارد. نیروی جاذبه رشد و نمو گیاه را تغییر می‌دهد و این فرآیند‌ با تعادل بین تکثیر و تمایز سلولی در مریستم‌ها صورت می‌گیرد. تنظیم چرخة سلولی سبب تکثیر، رشد سلولی و در نتیجه تولید بهینه بیومس می‌شود. بی وزنی و جاذبة ناچیز روی فرآیند‌ها و ترکیبات سلولی ...  بیشتر