دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، آبان 1399 (پاییز 1399/ دوره سوم / شماره 3 (دوره چهارم، پیاپی 14)) 

یادداشت فنی

طراحی مفهومی ماهواره‌های مکعبی ناوبری برای تعیین موقعیت محلی کشور ایران با رویکرد ماژولار

صفحه 13-1

حسن ناصح؛ صفا دهقان منشادی؛ مصطفی جعفرپناه؛ فاطمه اصدق پور؛ احمد قنبری مطلق؛ نسرین صحرانوردفرد


علمی- ترویجی

کمربندهای تشعشعی ون آلن: چالش مهم مأموریت‌های زیست-فضا

صفحه 33-25

ایمان شفیعی نژاد؛ شراره قاسمی؛ نادیا نوری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399/ دوره سوم / شماره 4(دوره چهارم، پیاپی 15)
پاییز 1399/ دوره سوم / شماره 3 (دوره چهارم، پیاپی 14)
تابستان 1399/ دوره سوم / شماره 2 (دوره چهارم، پیاپی 13)
بهار 1399/ دوره سوم / شماره 1 (دوره چهارم، پیاپی 12)