علمی- ترویجی
آینده پژوهی در گیاه-فضا و سفرهای آینده فضایی

ایمان شفیعی نژاد؛ شراره قاسمی؛ علی محمودی؛ رضا صفرزاده

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 1-9

چکیده
  این مقاله با رویکرد آینده پژوهی و زیست فضا با توجه به گسترش علوم میان رشته ای به بررسی آینده سفرهای فضایی می پردازد. لذا متناسب با جهش های علمی و فناوری به خصوص در علوم میان رشته ای مانند زیست فضا و دانش آینده پژوهی به بررسی تغییر و تحولات سفرهای فضایی پرداخته شده است . محققان برای شناخت و ساختن آینده حضور انسان در فضا، نیازمند فهم سناریوهای ...  بیشتر

علمی- ترویجی
تأثیر میکروگراویتی بر محتوای پروتئین‌های هستکی و تنظیم تقسیم سلولی گیاهان

حلیمه حسن پور

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 19-11

چکیده
  موجودات زندة روی کره زمین در حضور جاذبه ثابت (1g) تکامل یافته‌اند و رشد آنها به میزان بیوسنتز ریبوزوم، پروتئین و تنظیم دقیق فازهای چرخة سلولی ارتباط دارد. میکروگراویتی بر فازهای مختلف چرخة سلولی اثرات یکسانی ندارد و ‌فعالیت برخی از فازها را افزایش و برخی را کاهش می‌دهد. همچنین، در این حالت تعداد چرخة سلولی در واحد زمان تغییر می‌کند. ...  بیشتر

یادداشت تحقیقاتی آئرودینامیک/مکانیک سیالات/آئروآکوستیک/...
بهبود عملکرد آیرودینامیکی توربین شعاعی میکروتوربین گاز با به‌کارگیری پره‌های دو انحناء

رضا آقائی طوق؛ مرضیه احمدی؛ محمدحسن نوبختی

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 21-30

چکیده
  این مقاله بهبود عملکرد آئرودینامیکی پرة یک توربین شعاعی را گزارش می‌کند و تغییرات اعمالی از بخش ورودی تا انتهای پره را شامل می‌شود. این تغییرات به‌گونه‌ای است که در هر گام کارائی توربین بررسی و در نهایت بهترین حالت انتخاب می‌شود. برای انجام شبیهسازی از نرم‌افزار انسیس CFX استفاده شده است. ابتدا، با استفاده از مدل یک­بعدی حالت­های ...  بیشتر

علمی پژوهشی مکانیک پرواز/ناوبری/کنترل/...
کنترل پیش‌بین مبتنی‌ بر مدل هوشمند برای اصلاح موقعیت یک ماهوارة ارتفاع پایین

طه یاسینی؛ جعفر روشنی یان؛ شاهین درویش پور

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 31-41

چکیده
  در این مقاله به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی و کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل و رگولاتور خطی مرتبة دوم به طراحی کنترلری برای اصلاح مدار و موقعیت ماهوارة مدار پایین پرداخته شده است. در این روش، از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای یادگیری مدل خطی سیستم در مواجهه با اغتشاشات استفاده شده است. همچنین، به کمک مدل عصبی مصنوعی به دست آمده، پس از تخمین برخط ...  بیشتر

یادداشت تحقیقاتی مهندسی فضائی/مکانیک مدارهای فضائی/علوم فضائی/مخابرات فضائی/...
اتوبوس فضایی مخابراتی در مدار زمین آهنگ

علیرضا امیرخانی؛ مهران میر شمس

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 43-53

چکیده
  باتوجه به افزایش درخواست کشورها برای ارسال ماهوارة مخابراتی به مدار زمین آهنگ و بهره‌برداری از منابع مدار-فرکانس، حفظ این منابع برای کشورها امری ضروری است. اتوبوس فضایی در واقع یک ماهوارة مخابراتی زمین آهنگ با مأموریت مانور مداری به جهت حفظ امتیاز مدار-فرکانس کشور است. در این مقاله طراحی آماری به روش مطا (مدل طراحی آماری) در سطح سیستم ...  بیشتر

علمی- ترویجی آئرودینامیک/مکانیک سیالات/آئروآکوستیک/...
بال‌های شکل‌پذیر- طرحی نوین در صنعت هوایی

رضا حربی منفرد؛ محمد طیبی رهنی؛ مسعود زارع

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 66-55

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه و بررسی بال‌های شکل‌پذیر و تأثیر آن‌ها بر وسایل نقلیة هوایی با الگوگیری از شکل بال‌ها و نحوة پرواز پرندگان است. ابتدا، شکل بال‌های پرندگان و نحوة پرواز آن‌ها در موقعیت‌های مختلف بررسی می‌شود. سپس، هفت نوع بال شکل‌پذیر با الگوگیری از شکل بال پرندگان معرفی می‌شود. همچنین، مواد مورد نیاز این بال‌ها که از سال ...  بیشتر