ردیف نام  نام خانوادگی  دانشکده  شهر  ایران 
1 اصغر ابراهیمی مجتمع دانشگاهی هوافضا- دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ایران 
2 مسعود ابراهیمی کچوئی  دانشکده مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران 
3 اکرم ابویی مهریزی انستیتو پاستور  ایران تهران ایران 
4 صدیقه احمدی سخا دانشکده زیست شناسی- پردیس علوم دانشگاه تهران تهران ایران 
5 علی ادریسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران 
6 عبدالله اسدالهی قهیه  دانشگاه صنعت هوانوردی تهران ایران 
7 نیما اسدیان دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران 
8 سید مجید اسماعیل زاده دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران 
9 مصطفی اسماعیلی دانشکده فنی مهندسی -  دانشگاه خوارزمی تهران ایران 
10 سید مجید اسماعیلی فر  دانشکده مهندسی هوافضا - دانشگاه صنعتی  امیر کبیر تهران ایران 
11 ابراهیم افشاری دانشکده فنی مهندسی - دانشگاه اصفهان اصفهان ایران 
12 نوذر اکبری دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  تهران  ایران 
13 همایون امداد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز شیراز  ایران 
14 علیرضا امیر تیموری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رشت  ایران 
15 محمدعلی امیری آتشگاه  دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران تهران ایران 
16 سعید ایرانی دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران 
17 رحیم ایلدرآبادی گروه برق - دانشگاه حکیم سبزواری نیشابور  ایران 
18 امیرحسین آدمی مجتمع دانشگاهی هوافضا- دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ایران 
19 مهدی آهنگر دانشکده مهندسی و فناوری‌های نوین- دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران 
20 مسعود برومند دانشکده مهندسی هوافضا -دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران ایران 
21 افشین بنازاده دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران 
22 ایمان بهمن جهرمی  پژوهشکده علوم و فناوری هوایی- پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
24 طاهره بینازاده دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شیراز شیراز  ایران 
25 فرشاد پازوکی  دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  تهران ایران 
26 حمید پرهیزکار مجتمع دانشگاهی هوافضا- دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ایران 
27 محمد پسندیده فرد دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی  ایران 
28 ابوالفضل پوررجبیان پژوهشگاه مواد و انرژی تهران ایران 
29 سیمین تاجیک اسماعیلی  دانشکده علوم- دانشگاه خوارزمی تهران ایران 
30 امیرمهدی تحسینی دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه علم و صنعت تهران ایران 
31 امین ترابی پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
32 حسین ترکمن دانشکده مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران 
33 محمود تلافی نوغانی پژوهشکده سامانه های فضانوردی - پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
34 احد توکلی دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران ایران 
35 فریبرز ثقفی دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران 
36 میلاد جانعلی پور گروه زیست فضا - پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
37 منصور جباری قره باغ دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران 
39 مهدی جعفری ندوشن  دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران 
40 سید حمید جلالی نائینی دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران 
41 رضا جمیل نیا دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه گیلان گیلان  ایران 
42 زهرا حاج ابراهیمی گروه زیست فضا- پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
43 حلیمه حسن پور گروه زیست فضا- پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
44 حسین حسینی تودشکی دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران ایران 
45 عبدالعلی حقیری دانشکده  فنی مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی مالک اشتر  تهران ایران 
46 وحید خلفی دانشگاه هوایی شهید ستاری تهران ایران 
47 عبدالمجید خوشنود دانشکده مهندسی هوافضا -صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  تهران ایران 
48 مهدی دائمی انجمن مهندسی صوتیات ایران تهران ایران 
49 مسعود دربندی دانشکده مهندسی هوافضا- داشگاه صنعتی شریف تهران ایران 
50 هادی دستورانی کارشناس تحقیق و توسعه- شرکت جمکو تهران ایران 
51 سیدمحمد دهقان دانشگاه صنعتی قم قم ایران 
52 محمد دهقاندار گروه ریاضی- دانشگاه پیام نور  البرز کرج ایران 
53 روح الله دهقانی فیروزآبادی دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران 
54 مجتبی دهقانی منشادی مجتمع دانشگاهی مکانیک-دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ایران 
55 مهناز ذاکری  دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران 
56 نیما راسخ صالح گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شرق تهران ایران 
57 مرتضی رحمانپور گروه آموزشی مکانیک -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز ایران 
58 مریم رضاییان گروه علوم پایه- دانشگاه تهران تهران ایران 
59 کاظم رنگزن دانشکده علوم زمین-دانشگاه شهید چمران اهواز خوزستان ایران 
60 جعفر روشنی یان دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران 
61 پرستو ریحانی دانشکده علوم- دانشگاه پیام نور  استان تهران تهران ایران 
62 وجیهه زرین پور دانشکده علوم پایه- دانشگاه دامغان دامغان ایران 
63 فاطمه زرین کمر دانشکده علوم زیستی-  دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران 
64 مهدی زکیانی رودسری پژوهشکده علوم و فناوری هوایی-  پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
65 مهدی سبزه پرور دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران ایران 
66 امید سلیمانی فر دانشگاه فردوسی مشهد  دامغان ایران 
67 محمدرضا سلیمی پژوهشکده سامانه های فضانوردی - پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
68 علیرضا سیادتان دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران غرب تهران ایران 
69 سید آرش سید شمس طالقانی پژوهشکده علوم و فناوری هوایی- پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
70 مریم سیفی کلهر دانشگاه تهران تهران ایران 
71 زهرا شاطریان دانشکده فنی  دختران دکتر شریعتی تهران ایران 
72 رضا شاه حسینی پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران تهران ایران 
73 حسین شریفی تزارکوهی دانشگاه جامع  امام حسین تهران ایران 
74 مازیار شفائی روشنی گروه هوافضا- دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران تهران ایران 
75 محمدحسین شفیعی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک- دانشگاه صنعتی شیراز  شیراز  ایران 
76 محمد شفیعی دهج دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه ولی عصر، رفسنجان رفسنجان  ایران 
77 ایمان شفیعی نژاد پژوهشکده علوم و فناوری هوایی-  پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
78 امید شکوفا سازمان فضایی ایران  تهران ایران 
79 حسین شهرابی  فراهانی مدیر سابق گروه فضایی صا ایران تهران ایران 
80 فاطمه صادقی کیا پژوهشکده سامانه های فضانوردی- پژوهشگاه هوافشا تهران ایران 
81 زهیر صبوحی پژوهشکده سامانه های فضانوردی-پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
82 محمد همایون صدر دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی امیر کبیر  تهران ایران 
83 سید حسن صدیقی دانشکده فناوریهای نوین-  دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران 
84 محمود صفارزاده دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران 
85 سید مصطفی صفوی همامی دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران ایران 
86 محمد طاهای ابدی پژوهشکده علوم و فناوری هوایی- پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
87 سیدعباس طاهر دانشکده مهندسی برق- دانشگاه کاشان کاشان ایران 
88 حجت طایی مجتمع دانشگاهی هوافضا-  دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ایران 
89 شیما طبیبیان پژوهشکده فضای مجازی-  دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران 
90 عباس طربی مجتمع دانشگاهی هوافضا- دانشگاه مالک اشتر تهران ایران 
91 محمدرضا طرقی نژاد دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ایران 
92 علیرضا طلوعی گروه مهندسی هوافضا- دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران 
93 محمد طیبی دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف  تهران ایران 
94 محمدرضا عارون  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه تهران تهران ایران 
95 نادیا عباس زاده طهرانی گروه زیست فضا- پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
96 سهیلا عبدالهی پور پژوهشکده علوم و فناوری هوایی -پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
97 حوری عدالت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران ایران 
98 غلامرضا عرب مارکده دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شهرکرد شهرکرد  ایران 
99 اسلام عزت نشان دانشکده فناوری های نوین و مهندسی هوافضا-دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران 
100 دیاکو عزیزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب تهران ایران 
101 جلال عسکری  دانشگاه کاشان کاشان ایران 
102 مسعود عسگری دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی  تهران ایران 
103 میلاد عظیمی پژوهشکده سامانه های فضانوردی- پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
104 علیرضا علیخانی پژوهشکده سامانه های فضانوردی-پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
105 حامد علی‌صادقی آرانی دانشکده مهندسی هوا فضا- دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران ایران 
106 حسن عیسوند دانشگاه هوایی شهید ستاری تهران ایران 
107 مهدی غلامی پژوهشکده مدیریت حقوق و استانداردهای هوافضایی-پژوهشگاه هوافضا  تهران ایران 
108 محمدعلی فارسی پژوهشکده مدیریت حقوق و استانداردهای هوافضایی-پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
109 فرهاد فانی صابری پژوهشکده علوم و فناوری فضا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) تهران ایران 
110 علی فائضیان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی تهران ایران 
111 مهدی فتحی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تهران ایران 
112 محمد فراهانی دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف  تهران ایران 
113 جمشید فضیلتی  پژوهشکده علوم و فناوری هوایی- پژوهشگاه هوافضا  تهران ایران 
114 امیر رضا قائد امینی پژوهشگاه هوافضا   ایران 
115 محبوبه قنبرزاده دانشگاه تهران تهران ایران 
116 رضا قنبری دانشکده علوم ریاضی-دانشگاه فردوسی مشهد  خراسان رضوی  ایران 
117 حامد کاشانی پژوهشکده علوم و فناوری هوایی- پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
118 حمید کاظمی پژوهشکده مدیریت حقوق و استانداردهای هوافضایی- پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
119 قاسم کاهه پژوهشکده علوم و فناوری هوایی-پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
120 لیلا کرمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه خلیج فارس تهران ایران 
121 علی کرمی هرستانی پژوهشکده سامانه های فضانوردی-پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
122 حدیثه کریمایی پژوهشکده سامانه های فضانوردی- پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
123 حسن کریمی مزرعه شاهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران ایران 
124 فرج کریمی مجد بازنشسته سازمان هواپیمایی کشوری  تهران  ایران 
125 امیررضا کوثری دانشکده علوم و فنون نوین- دانشگاه تهران  تهران ایران 
126 مریم کیانی دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران 
127 فاطمه گران دانشگاه شهید رجایی تهران ایران 
128 پرویز محمدزاده دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران تهران  ایران 
129 لیلا محمدی پژوهشکده فناوری ارتباطات -مرکز تحقیقات مخابرات ایران  تهران ایران 
130 میثم محمدی امین پژوهشکده علوم و فناوری هوایی- پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
131 روزبه مرادی دانشکده  مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی ارومیه ارومیه ایران 
132 محمدرضا مرتضوی دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران 
133 ابوالقاسم مسگرپور طوسی دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران 
134 علی مظفری  دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران ایران 
135 احسان معانی پردیس دانشکده های فنی - دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران تهران ایران 
136 فاطمه موسوی گروه زیست فضا- پژوهشگاه هوافضا تهران ایران 
137 علی اکبر موسویان دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  تهران ایران 
138 مهران میر شمس دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  تهران ایران 
139 رضا میرفخرایی  دانشکده پزشکی- دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران 
140 سلما میرهادی دانشکده شریعتی- دانشگاه فنی و حرفه ای استان تهران تهران ایران 
141 حسن ناصح پژوهشکده سامانه های فضانوردی- پژوهشگاه هوافضا  تهران ایران 
142 سیدصابر ناصری علوی دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان ایران 
143 علیرضا ناظمی دانشکده ریاضی- دانشگاه شاهرود شاهرود  ایران 
144 مهران نصرت اللهی مجتمع دانشگاهی هوافضا- دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران  ایران 
145 شیوا نصیرایی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر- دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران 
146 ابوالقاسم نقاش دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران  ایران 
147 محمد نوابی دانشگاه شهید بهشتی تهران  ایران 
148 محمدعلی نوریان دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران  ایران 
149 امیرعلی نیکخواه دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران  ایران 
150 سیّدحامد هاشمی مهنه پژوهشکده علوم و فناوری هوایی- پژوهشگاه هوافضا تهران  ایران 
151 کاظم هجرانفر دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف تهران  ایران 
152 محمدحسین همتی دانشگاه آزاد نیشابور نیشابور ایران