ردیف  نام نام خانوادگی وابستگی دانشگاهی / سازمانی شهر
1 محسن فتحی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف تهران
2 جعفر قیدرخلجانی مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
3 شاهد ملکی پور  پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
4 محمدرضا سلیمی گروه پژوهشی علوم فضایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
5 قاسم کاهه گروه پژوهشی سیستم‌های هوایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
6 روزبه مرادی دانشکده مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی ارومیه ارومیه
7 ایمان بهمن جهرمی گروه پژوهشی علوم هوایی پژوهشگاه هوافضا،  وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
8 علیرضا شاطرزاده دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود
9 نیما راسخ صالح دانشکده مهندسی مکانیک. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شرق تهران
10 وحید خلفی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید  ستاری تهران
11 هادی دستورانی دکترای مهندسی فضایی، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهران
12 حمیدرضا علی محمدی دکترای مهندسی فضایی، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
13 مرتضی بیاتی  گروه هوافضا، دانشکده انرژی های تجدیدپذیر، دانشگاه صنعتی ارومیه ارومیه
14 مهدی زکیانی رودسری  گروه پژوهشی علوم هوایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
15 زهیر صبوحی  گروه پژوهشی علوم فضایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
16 میثم محمدی امین گروه پژوهشی علوم هوایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
17 حدیثه کریمایی  گروه‌ پژوهشی علوم فضایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
18 عبدالعلی حقیری دانشکده و پژوهشکده فنی مهندسی - گروه هوافضا دانشگاه امام حسین (ع) تهران
19 محمود تلافی نوغانی  گروه‌ پژوهشی سیستم های فضایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
20 فاطمه صادقی کیا  گروه پژوهشی سیستم‌های فضایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
21 محمدعلی نوریان  دانشکده هوافضا، دانشگاه خواجه نصیر طوسی. تهران
22 سید آرش سید شمس طالقانی  گروه پژوهشی علوم هوایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
23 سیدمهدی شیخ الاسلام نوری دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیر طوسی. تهران
24 امیرحسین آدمی مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
25 مهران نصرت اللهی مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
26 مهران میر شمس دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیر طوسی تهران
27 حسن ناصح  گروه‌ پژوهشی علوم فضایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
28 محمد شفیعی دهج مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر، رفسنجان رفسنجان
29 محمدعلی فارسی  گروه پژوهشی استاندارهای هوایی و فضایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
30 مرتضی طایفی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیر طوسی. تهران
31 مهدی حیدری میبدی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد یزد
32 سید حسن نوربخش دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد شهرکرد
33 ایمان شفیعی نژاد  پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
34 احمدرضا محرابیان  دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
35 وجیهه زرین پور گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه دامغان دامغان
36 حجت طایی مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
37 جمشید فضیلتی گروه پژوهشی طراحی وسایل پرنده پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
38 مهناز ذاکری  دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
39 پریسا قناتی گروه  مهندسی هوافضا، دانشکده انرژی های تجدیدپذیر، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران. ارومیه
40 جلال عسکری  دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان کاشان
41 علیرضا باصحبت زاده نوین دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
42 سهیلا عبدالهی پور گروه پژوهشی علوم هوایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
43 میلاد عظیمی  گروه پژوهشی طراحی وسایل فضایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
44 لیلا محمدی  مرکز تحقیقات مخابرات ایران - پژوهشکده فناوری ارتباطات  گروه ارتباطات ماهواره ای- تهران
45 امیررضا کوثری گروه مهندسی هوافضا، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران   تهران
46 سیّدحامد هاشمی مهنه  گروه پژوهشی سیستم‌های هوایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
47 محمد فتحعلی لو  گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه ارومیه
48 حبیب الله اعلمی  دانشکده مهندسی برق و الکترونیک قدرت، دانشگاه امام حسین (ع) تهران
49 رضا امجدی فرد پژوهشگاه فضایی ایران تهران
50 امیرعلی نیکخواه  دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
51 محمدعلی امیری آتشگاه  گروه مهندسی هوافضا، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران تهران
52 رامین ذاکری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود
53 فاطمه گران دانشکده مهندسی برق، گروه مخابرات دانشگاه شهید رجایی تهران
54 مجتبی دهقانی منشادی مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
55 صدیقه شاهمیرزائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار گرمسار
56 محمد نجفی  گروه پژوهشی استانداردهای هوایی و فضایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران
57 توحید میرزابابای مستوفی  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوانکی تهران
58 مهدی عالمی رستمی  گروه پژوهشی سیستم‌های هوایی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهران