ردیف

نام داور

سمت / سازمان

پابلونز

1

ابراهیم افشاری

دانشگاه اصفهان

publons

2

محمدعلی امیری آتشگاه

دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

publons

3

همایون امداد

دانشگاه مکانیک شیراز

publons

4

افشین بنازاده

دانشکده هوافضا، داشگاه صنعتی شریف

publons

5

ایمان بهمن جهرمی

پژوهشگاه هوافضا

publons

6

طاهره بینازاده

دانشگاه صنعتی شیراز

publons

7

محمد پسندیده فرد

دانشگاه فردوسی مشهد

publons

8

ابوالفضل پوررجبیان

پژوهشگاه مواد و انرژی

publons

9

امیرمهدی تحسینی

دانشگاه علم و صنعت

publons

10

محمود تلافی نوغانی

پژوهشگاه هوافضا

publons

11

احد توکلی

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

publons

12

مریم سیفی کلهر

دانشگاه تهران

publons

13

میلاد جانعلی پور

استادیار پژوهشگاه هوافضا

publons

14

رضا جمیل نیا

دانشگاه گیلان

publons

15

حلیمه حسن پور

پژوهشگاه هوافضا، گروه فیزیولوژی هوافضایی

publons

16

عبدالمجید خوشنود

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

publons

17

مهناز ذاکری

دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

publons

18

امیر رفاهی

دانشگاه شهید رجایی

publons

19

جعفر روشنی یان

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

publons

20

کاظم رنگزن

دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

publons

21

وجیهه زرین پور

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه دامغان

publons

22

سید آرش سید شمس طالقانی

پژوهشگاه هوافضا

publons

23

رضا شاه حسینی

دانشگاه تهران

publons

24

زهرا شاطریان

دانشگاه دختران شریعتی

publons

25

ایمان شفیعی نژاد

پژوهشگاه هوافضا

publons

26

محمد شفیعی دهج

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

publons

27

عباس شیخی

دانشگاه شیراز

publons

28

محمد همایون صدر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

publons

29

مریم صلواتی فر

فیزیولوژی فضایی

publons

30

محمد طاهای ابدی

پژوهشگاه هوافضا

publons

31

شیما طبیبیان

دانشگاه شهید بهشتی

publons

32

محمدرضا طرقی نژاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

publons

33

حوری عدالت

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

publons

34

وحید عابدینی

دانشگاه سمنان

publons

35

نادیا عباس زاده طهرانی

پژوهشگاه هوافضا

publons

36

حامد علی‌صادقی آرانی

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

publons

37

میلاد عظیمی

پژوهشگاه هوافضا

publons

38

علیرضا علیخانی

پژوهشگاه هوافضا

publons

39

مهدی غلامی

پژوهشگاه هوافضا

publons

40

محمدعلی فارسی

پژوهشگاه هوافضا

publons

41

جمشید فضیلتی

پژوهشگاه هوافضا

publons

42

علی فائضیان

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

publons

43

علی اکبر قطبی

دانشگاه شهید بهشتی

publons

44

حمید کاظمی

پژوهشگاه هوافضا

publons

45

قاسم کاهه

پژوهشگاه هوافضا

publons

46

لیلا کرمی

دانشگاه خلیج فارس

publons

47

مریم کیانی

دانشگاه صنعتی شریف

publons

48

امیررضا کوثری

دانشگاه تهران - علوم و فنون نوین

publons

49

رامین کمالی مقدم

پژوهشگاه هوافضا

publons

50

فاطمه گران

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

publons

51

عباس مالیان

دانشگاه شهید رجایی

publons

52

احسان معانی

پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

publons

53

مهران میرشمس

دانشگاه خواجه نصیر

publons

54

رضا میرفخرایی

گروه ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

publons

55

لیلا محمدی

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

publons

56

فاطمه موسوی

مرکز زیست فضا و محیط زیست، پژوهشگاه هوافضا

publons

57

امیرعلی نیکخواه

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

publons

58

هادی نوبهاری

دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

publons

59

مریم نیک فر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

publons

60

سیّدحامد هاشمی مهنه

پژوهشگاه هوافضا

publons