نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

گروه فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا- آستارا، ایران

چکیده

عدم وجود حل تحلیلی کامل برای معادلات ناویر-استوکس باعث شده است که روش‌های عددی نقش مهمی در تحلیل مسائل در علوم و مهندسی ایفا نماید. همچنین، هر یک از روش‌ها بسته به فرضیات صورت گرفته در مراحل تدوین، دارای نقاط ضعفی هستندکه محققین برای جبران آن یا روش‌های قبلی را توسعه و بهبود می‌دهند یا روش‌های مدرن ابداع می‌کنند. فرض پیوستگی سیال در استخراج معادلات ناویر-استوکس این معادلات را در رده‌بندی روش‌های ماکرو قرار می‌دهد. در نتیجه روش‌های سنتی دینامیک سیالات محاسباتی محدود به این فرض شده و نمی‌توانند مسائل فراتر را تحلیل نمایند. هدف این مقاله، معرفی نقاط قوت روشی جدید در دینامیک سیالات محاسباتی است که میدان عمل آن در مقیاس مزو است و پیوستگی سیال محدودیت تلقی نمی‌شود. بنابراین، می‌تواند بسیاری از نقاط ضعف روش‌ها در مقیاس ماکرو را پوشش دهد و طیف وسیعی از مسائل را با راندمان رضایت‌بخش تحلیل نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Basics and Concepts Modern CFD (LBM)

نویسنده [English]

  • Shahram Ghorbanifar

Islamic Azad University, Astara branch, Astara, Iran

چکیده [English]

Due to the complex nonlinear nature of Navier Stokes equations, theyhave not yet been fully solved ad hencethe role of classical CFD methods have become more highlighted. Using numerical methods, we can discretise nonlinear partial differential equations and change them into linear algebraic equations thatcan be solved via classical methods in a very straight forward manner. In these approaches, also each method suffers some limitations which areimposed on it during its derivation, so inorder to cover the weaknesses and shortcomings of these methods, many scientists and researchers try to improvethem or invent new methods. Continuum assumption,being created during NavierStokes equations derivation, is an extreme limitation for classical CFD methods which puts them in the macro-scale category. The goal of this paper is to introduce the strengths of a modern CFD method which is a mesoscale method that can easily cover most shortcomingsof the macroscale approachesand can handle a wide range of problems satisfactorily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CFD
  • Meso-scale
  • LBM
[1]   Luo, KH., Xia, J. and Monaco, E. “Multiscale Modeling of Multiphase Flow with Complex Interactions,” Journal of Multiscale  Modeling, Vol. 1, No. 1, 2009, pp. 125–156.
[2]   Mohammad, A.A., Lattice Boltzmann Method: Fundamentals and Engineering Applications with Computer Codes, Springer Science & Business Media, New York, 2011.
[3]   Wolf-Gladrow and Dieter, A., Lattice Gas Cellular Automata and Lattice Boltzmann Method, an Introduction, Springer, Berlin, 2000
[4]   Guo,Zh. and Shu, Ch., Lattice Boltzmann Method and its Applications in Engineering, World Scientific Publishing Company,2013.
[5]   KrRuger, T. et al. The Lattice Boltzmann Method, Principles and Practice. Springer, New York, 2017.