نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار ، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

ماهوارة مخابراتی یک ماهوارة مصنوعی است که سیگنال ارتباطات رادیویی را از طریق یک فرستنده تقویت و بازپخش می­کند. این ماهواره‌ها معمولاً از این قسمت­ها تشکیل شده‌اند: 1) زیر سیستم مخابراتی شامل ترنسپوندر، آنتن و سیستم سوئیچینگ، 2) موتورهایی جهت قرار دادن ماهواره در مدار دلخواه، 3) زیرسیستم پایدارساز جهت تثبیت حرکت ماهواره در مدار اصلی خود، 4) زیر سیستم تغذیة ماهواره و 5) زیر سیستم فرمان و کنترل. بحث در مورد مقایسة لامپ­های ماکروویو (TWTA) و تقویت‌کننده‌های حالت جامد (SSPA) از نظر قابلیت اطمینان برای استفاده در ماهواره سابقه­ای طولانی دارد. مطالعات بسیاری در مورد مقایسة بین SSPAها و TWTAها انجام شده است که اساس همة آن­ها داده­های حاصل شده از تست عمر ترانزیستور بر روی زمین برای SSPAها است. دلیل آن فقدان داده­های آماری هنگام کار در مدار است. در این مقاله ضمن انجام مطالعه­ای آماری بر روی عملکرد مداری ماهواره، مقایسه­ای کاربردی با هدف انتخاب ساختار مناسب­تر برای تقویت‌کننده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

[1] Komm, D. S., R. T. Benton, H. C. Limburg, W. L. Menninger and X. Zhai, “Advances in Space TWT Efficiencies,” IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 48, No. 1, 2001, pp. 174–176.
[2] Weekley, J. M. and B. J. Mangus, “A Comparison of on-Orbit Reliability Data,” IEEE International Vacuum Electronics Conference, 2004, p. 263.
[3] Available, [Online]: Data Collected from The Satellite Encyclopedia http://www.tbs-satellite. com/tse/online/
[4] Petillo, J. and et al., “The MICHELLE Three-Dimensional Electron Gun and Collector Modeling Tool: Theory and Design,” IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 30, No. 3, 2003, pp. 1238–1264.
[5] Doshi, R. J., D. Ghodgaonkar, D. K. Singh, P. S. Bhardhwaj and D.K. Das, “Compensation Technique to Improve the Reliability of SSPA for Space Applications,” 9th International Conference on Industrial and Information Systems (ICIIS), Gwalior, 2014, pp. 1-4.
[6] Nicol, E. F., B. J. Mangus, J. R. Grebliunas, K. Woolrich and J. R. Schirmer, “TWTA Versus SSPA: A Comparison Update of the Boeing Satellite Fleet on-Orbit Reliability,” IEEE 14th International Vacuum Electronics Conference (IVEC), Paris, 2013, pp. 1-2.
[7] Dong Ge and Hu Boxiong, “Methods to Improve the Phase Stability of High-Power TWTA,” IEEE International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT), Beijing, 2016, pp. 150-152.
[8] Nicol, E.F., J. Robison, R. Ortland, A. Ayala and G.S. Saechao, “TWTA On-Orbit Reliability for Space Systems Loral Satellite Fleet,” IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC), Monterey, CA, 2016, pp. 1-2.
[9] Robbins, N. R., W. L. Menninger, Xiaoling Zhai and D. E. Lewis, “Space Qualified, 150–300-Watt K-Band TWTA,” IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC), Monterey, CA, 2016, pp. 1-2.