نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

3 استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

تأمین انرژی فضانوردان در حین انجام فعالیت­های  فضایی، اهمیت بسیار زیادی در اکتشافات فضایی دارد. در برخی مواقع مواد غذایی علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز، منجر به کاهش عوارض ناشی از سفر به فضا نیز می­گردند. غذاهای فضایی، ترکیبات غذایی هستند که به طور خاص برای مصرف فضانوردان در خارج جو ایجاد شده­­اند. این غذاها دارای عناصر و ترکیب مخصوص هستند که تغذیه متعادل برای افرادی را که در فضا کار می­کنند فراهم می­کند و ذخیره، آماده کردن و مصرف آن در محیط بی­وزنی داخل سفینه راحت و ایمن است. علاوه بر آن، غذاهایی که به فضا فرستاده می­شوند می­باید سبک، فشرده، خوشمزه و دارای مواد مغذی باشند. همچنین می­باید برای مدت طولانی بدون یخچال نگهداری شوند. منوهای غذایی، کالری به میزان 2500 و یا بیشتر را به ازای هر روز برای فضانوردان تامین می­کند. در مطالعه پیش رو ضمن پرداختن به مشخصات غذاهای فضایی و همچنین بررسی فاکتورهای پراهمیتی که در غذای فضانوردان می­باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره مختصری نیز به روند فناوری تامین غذای فضانوردان شده است. همچنین تاثیر شرایط موجود در فضا و بی وزنی بر روی بدن فضانوردان و راه­حل­های مطرح شده برای مقابله با آن­ها مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

[1]  McNab, I.R., "Launch to space with an slectromagnetic railgun," IEEE Transactions on magnetics, Vol. 39, pp. 295-304, 2003.
[2]  Perchonok, M. and Bourland, C., "NASA food systems: past, present, and future," Nutrition, Vol. 18, pp. 913-920, 2002.
[3]  Protection, A.A.C., "Human energy requirements," FAO corporate document repository, 30/8/2017 2005.
[4]  Leach, C. S., W. C. Alexander, and P. Johnson, "Endocrine, electrolyte, and fluid volume changes associated with apollo missions," 1975.
[5]  Wronski, T. and E. Morey, "Alterations in calcium homeostasis and bone during actual and simulated space flight," Medicine and science in sports and exercise, Vol. 15, 1982, pp. 410-414.
[6]  Kimzey, S., P. Johnson, S. Ritzman, and C. Mengel, "Hematology and immunology studies: the second manned Skylab mission," Aviation, space, and environmental medicine, Vol. 47, 1976, pp. 383-390.
[7]  Kiefer, J. and Pross, H., "Space radiation effects and microgravity," Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, Vol. 430, 1999, pp. 299-305.
[8]  Casaburri, A.A. and C. A. Gardner, Space food and nutrition: an educator's guide with activities in science and mathematics, Guides - Classroom - Teacher, 1999.
[9]  Kerwin, J. and R. Seddon, "Eating in space—from an astronaut’s perspective," Nutrition, Vol. 18, 2002, pp. 921-925.
[10] Joint, F. and W.H. Organization, Vitamin and mineral requirements in human nutrition, World Health Organization, 2005.
[11] Isolauri, E., Y. Sütas, P. Kankaanpää, H. Arvilommi, and S. Salminen, "Probiotics: effects on immunity," The American journal of clinical nutrition, Vol. 73, 2001, pp. 444s-450s.
[12] LeBlanc, A.D. T.B. Driscol, L.C. Shackelford, H. J. Evans, N. J. Rianon, S. M. Smith and et al., "Alendronate as an effective countermeasure to disuse induced bone loss," J Musculoskelet Neuronal Interact, Vol. 2, No. 4, 2002, pp. 335-345.
[13] Perchonok, M., G. Douglas, M. Cooper, and L. B. J. S. Center, "Evidence report: risk of performance decrement and crew illness due to an inadequate food system," NASA Johnson Space Center, Houston, TX, 2012.
[14] Cooper, M., G. Douglas, and M. Perchonok, "Developing the NASA food system for long‐duration missions," Journal of food science, Vol. 76, No. 2, 2011.