نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسـی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل، بابل ، ایران

2 پژوهشگر ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل ، ایران

3 دانشـجوی کارشناسـی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل ، بابل ، ایران

4 دانشجوی کارشناسـی، دانشـکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل، بابل ، ایران

چکیده

تلاش بشر برای دست‌یابی به فضا و سفرهای فضایی روز به روز با توجه به اهمیت سامانه­‌های کنترلی موتورهای هوایی و لزوم توسعه این تخصص در کشور، فراهم‌­سازی زیرساخت­های مناسب جهت اجرای پژوهش‌­های کاربردی در این حوزه اهمیت زیادی دارد. برای تأسیس یک آزمایشگاه کنترل سامانه ترموترونیکی موتور جت در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تلاش شده است تا یک سیکل موتور توربوجت همراه تجهیزات اندازه­گیری و کنترل توسعه داده شود. به منظور حفظ سادگی و امکان پیاده­سازی و تغییر در پارامترهای عملکردی موتور از توربوشارژر در نقش قلب سیکل برایتون استفاده شده­است. موتور توسعه داده­شده شامل زیرسامانه­های هوارسانی، سوخت­رسانی، محفظه احتراق، خنک­کاری، روانکاری و اداوات اندازه­گیری است. پس از طراحی اولیه، زیرسامانه‌های موتور تولید و همبندی شده است. در نهایت، با استفاده از معادلات حاکم بر زیرسامانه­های موتور، عملکرد کلی موتور و نقاط کاری موتور تحلیل می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis, Design and Development of a Mini Jet Turbocharged Engine for Use in a Thermotronic Laboratory

نویسندگان [English]

  • Kamyar Nikzadfar 1
  • Mahdi Garivani 2
  • Amir H. Zabihi 3
  • Ali Rezaei 4

1 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology، Babol، Iran.

2 Researcher, epartment of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology. Babol.Iran

3 M. Sc. Student, Department of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology، Babol، Iran

4 B. Sc. Student, Department of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology، Babol، Iran

چکیده [English]

Giventhe importance of air engine control systems and the necessity of developing this specialty in the country, the establishment of appropriate infrastructures for implementing applied research in this section field is very important. In order to establish a jet engine thermotronic control laboratory at Babol noshirvani University of Technology, an effort has been made to develop a turbojet engine cycle with measuring and control equipment.The turbocharger is used as the heart of the Brighton cycle in order to maintain the simplicity and functionality of the engine and change the performance parameters of the engine.The developed engine includes: refueling, fueling, combustion chamber, cooling, lubrication and measurement. After the initial design, Substandard has been manufactured and assembled. Finally, using the governing equations for the motor subtypes, the overall engine performance is analyzed and the engine's operation points are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mini jet Engine
  • Thermotronic
  • Turbocharger
  • Jet Engine Control
[1]Andoga, R., Fozo, L., and Madarasz, L., "Situational Modeling and Control of a Small Turbojet Engine MPM 20", Proceeding of IEEE, pp. 1-5.
[2]Gerendas, M., and Pfister, R., "Development of a very Small Aero-Engine", Proceeding of American Society of Mechanical Engineers, p.p. V001T04A006-V001T04A006.
[3]Tavakolpour-Saleh, A., Nasib, S., Sepasyan, A., and Hashemi, S., "Parametric and Nonparametric System Identification of an Experimental Turbojet Engine", Aerospace Science and Technology, Vol. 43, pp. 21-29, 2015.
[4]Lee, H. J., Strahan, N., and Boyd, E., Turbocharger Jet Engine Build and Engineering Analysis, 2016.
[5]Rivera, G. D., Turbochargers to Small Turbojet Engines for Uninhabited Aerial Vehicles, Thesis, Monterey, California. Naval Postgraduate School, 1998.
[6]Springer, E. H., Constructing A Turbocharger Turbojet Engine, Turbojet Technologies, 2001.
[7]Farokhi, S., Aircraft Propulsion, John Wiley & Sons, 2014.
[8]Cavina, N., Moro, D., De Cesare, M., and G. Serra, Exhaust Gas Turbocharger Speed Measurement Via Acoustic Emission Analysis, 0148-7191, SAE Technical Paper, pp. 2008.