نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استاد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استادیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

5 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران.

چکیده

امروزه کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف کربن در مقایسه با فلزات، با توجه به برخورداری از نسبت استحکام به وزن بالا، کاربرد گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف پیدا نموده است. ماشین‌کاری این مواد با توجه به ساختار غیر همگن آنها از پیچیدگی خاصی برخوردار است. با توجه به ضریب انبساط حرارتی متفاوت بین الیاف و رزین در کامپوزیت‌های پلیمری، فرزکاری این مواد یک عملیات پیچیده برای ایجاد قطعات نهایی می‌باشد. تحلیل و پیش‌بینی دقیق شرایط بهینه ماشین‌کاری با حداکثر راندمان، از اهداف این فرآیند محسوب می‌گردد. با گسترش تکنولوژی ماشین‌کاری CNC، کاهش زمان ماشین‌کاری از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راه حل‌های کاهش زمان، تکنولوژی ماشین‌کاری با سرعت بالا می‌باشد. صفحه کامپوزیتی از جنس کربن/ اپوکسی به ضخامت 10 میلی‌متر، که در بدنه سازه‌های هوافضایی و موشک‌ها کاربرد دارد، به روش لایه چینی دستی ساخته شده است. پارامترهای برش برای فرآیند فرزکاری صفحه کامپوزیتی از سرعت اسپیندل 1000 تا 7000 دور بر دقیقه، نرخ پیشروی 1000 تا 3000 میلی‌متر بر دقیقه و عمق برش 1 تا 3 میلی‌متر هر کدام در پنج سطح مختلف، در نظر گرفته شد. پس از طراحی آزمایش با روش سطح پاسخ، 20 نمونه مورد ماشین‌کاری قرار گرفت. در این فرآیند، فرزکاری با ابزاری از جنس الماس با پوشش تنگستن کارباید و دارای دو لبه، انجام و سپس زبری سطوح اندازه‌گیری و نرخ برداشت ماده برای هر آزمایش ثبت شده و تحلیل‌های لازم انجام گرفت. سرعت اسپیندل بیشترین تأثیر را در زبری سطح داشت. نتیجه‌گیری نهایی بدین‌صورت بود که زبری سطح پایین تحت تأثیر پارامترهای برش درنتیجه سرعت اسپیندل بالا، نرخ پیشروی پایین و عمق برش کم به دست آمد. حالت بهینه با حداقل زبری 9/1 میکرومتر، با سرعت اسپیندل 7000 دور بر دقیقه، نرخ پیشروی 1000 میلی‌متر بر دقیقه، عمق برشی 1 میلی‌متر به دست آمده است. ‌‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization of Milling Process Parameters of Carbon/Epoxy Composite Material for Minimizing Surface Roughness

نویسندگان [English]

  • Reza Ansari 1
  • Jafar Eskandari Jam 2
  • Mohammad Hossein Allaee 3
  • Mohsen Heydari Beni 4
  • Majid Eskandari 5

1 M.Sc.University Complex of Materials and Manufacturing Technology, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

2 Professor, University Complex of Materials and Manufacturing Technology, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor. University Complex of Materials and Manufacturing Technology, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

4 Ph.D. student, University Complex of Materials and Manufacturing Technology, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

5 PhD Student, Department of Aerospace Engineering, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Today, Carbon fiber-reinforced polymer composites (CFRP) have extensive use in different fields such as aerospace, automotive, oil, gas, and defense industries compared to metals, due to the high ratio of strength to weight. Machining of these materials regard to their non-homogeneity structure is complicated. Due to the different thermal expansion coefficients between the fibers and resin polymer composite milling materials difficult to create one of the final parts. Achieve optimal machining conditions, with high efficiency, which need proper analysis and careful investigation. Minimizing the machining time became important Due to developments in CNC technology. One of the time minimizing methods is high-speed machining technology. In this study, composite plates made of carbon/epoxy to a thickness of 10 millimeters, which are often used in the body of Aerospace structures and missiles, have been manufactured by hand layup. The cutting parameters used during the milling operation of the CFRP panel ranged from 1000 rpm to 7000 rpm for the spindle speed, feed rate from 1000 mm/min to 3000 mm/min, and lastly 1.0 mm to 3.0 mm range for depth of cut. the combination of spindle speed, feed rate, and depth of cut are studied at five different levels. 20 runs of experiments are performed based on Response Surface Methodology (RSM). the milling process with two-flute tungsten carbide - coated diamond insert with a 20 mm diameter was performed. their surface quality after milling process is measured. So after roughness, material removal rate and required analysis were performed. Spindle speed has a greatest effect on surface roughness. In conclusion, the influence of the cutting parameters is higher spindle speed, lower feed rate, and lower depth of cut resulting in low surface roughness. The optimized cutting parameters were spindle speed, feed rate, and depth of cut of 7000 rpm, 1000 mm/min and 1 mm respectively with the surface roughness of 1.9 um. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Milling
  • Surface Roughness
  • carbon/epoxy Composite
  • spindle speed
  • feed rate
[1]  R. K. Verma, S. Datta, and P. K. Pal, "Machining of unidirectional glass fibre reinforced polymers (ud-gfrp) composites," International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, vol. 4, p. 49, 2015.
[2]  M. A. Karataş and H. Gökkaya, "A review on machinability of carbon fiber reinforced polymer (CFRP) and glass fiber reinforced polymer (GFRP) composite materials," Defence Technology, vol. 14, pp. 318-326, 2018.
[3]  P. P. Raj and A. E. Perumal, "Taguchi analysis of surface roughness and delamination associated with various cemented carbide K10 end mills in milling of GFRP," Journal of Engineering Science and Technology Review, vol. 3, pp. 58-64, 2010.
[4]  M. El-Hofy, S. Soo, D. Aspinwall, W. Sim, D. Pearson, and P. Harden, "Factors affecting workpiece surface integrity in slotting of CFRP," Procedia Engineering, vol. 19, pp. 94-99, 2011.
[5]  O. Pecat, R. Rentsch, and E. Brinksmeier, "Influence of milling process parameters on the surface integrity of CFRP," Procedia Cirp, vol. 1, pp. 466-470, 2012.
[6]  M. Khairusshima, C. C. Hassan, A. Jaharah, and A. Amin, "The effect of milling parameters on laminated carbon fibre reinforced plastic (CFRP)," Jurnal Teknologi, vol. 59, 2012.
[7]  N. Naresh, K. Rajasekhar, and P. V. Reddy, "Parametric analysis of GFRP composites in CNC milling machine using Taguchi method," IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, vol. 6, pp. 102-111, 2013.
[8]  M. Jenarthanan and R. Jeyapaul, "Optimisation of machining parameters on milling of GFRP composites by desirability function analysis using Taguchi method," International journal of Engineering, science and Technology, vol. 5, pp. 22-36, 2013.
[9]  H. Wang, J. Sun, J. Li, L. Lu, and N. Li, "Evaluation of cutting force and cutting temperature in milling carbon fiber-reinforced polymer composites," The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 82, pp. 1517-1525, 2016.
[10]  A. Azmi, "Monitoring of tool wear using measured machining forces and neuro-fuzzy modelling approaches during machining of GFRP composites," Advances in Engineering Software, vol. 82, pp. 53-64, 2015.
[11]  V. Sheth, A. Mehta and A. Gharal," Experimental Investigation and Optimization of Milling Parameters in the Machining of Carbon Fiber Reinforced Polymer Composite Material using PCD Tool," International Journal of Science Technology and Engineering, 2(4): ISSN (online): 2349-784X, 2015.
[12]  J. Babu and J. Philip, "Experimental studies on effect of process parameters on delamination in drilling GFRP composites using Taguchi method," Procedia materials science, vol. 6, pp. 1131-1142, 2014.
[13]  S. Amini, M. Baraheni, M. Moeini Afzal, "Statistical study of the effect of various machining parameters on delamination in drilling of carbon fiber reinforced composites," Journal of science and technology of composites, vol. 5, No. 1, pp. 41-50, 2018 (In persian).
[14]  D. Ozkan, M. S. Gok, H. Gokkaya, and A. C. Karaoglanli, "The effects of cutting parameters on tool wear during the milling of CFRP composites," Materials Science, vol. 25, pp. 42-46, 2019.
[15]  M. A. N. Rashid, Z. M. Zain, M. N. Khairusshima, W. I. Noor, M. Mullah, and S. A. Khan, "Analysis and modelling of surface roughness in milling of JFRP composite using central composite design," in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, p. 012013.
[16]  G. Liu, H. Chen, Z. Huang, F. Gao, and T. Chen, "Surface quality of staggered PCD end mill in milling of carbon fiber reinforced plastics," Applied Sciences, vol. 7, p. 199, 2017.
[17]  M. N. Khairusshima and I. Sharifah, "Study on tool wear during milling CFRP under dry and chilled air machining," Procedia engineering, vol. 184, pp. 506-517, 2017.
[18]  R. K. P. MATERIALA, "Investigation of the cutting forces and surface roughness in milling carbon-fiber-reinforced polymer composite material," Materiali in tehnologije, vol. 50, pp. 591-600, 2016.
[19]  H. Chibane, A. Morandeau, R. Serra, A. Bouchou, and R. Leroy, "Optimal milling conditions for carbon/epoxy composite material using damage and vibration analysis," The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 68, pp. 1111-1121, 2013.
[20]  S. Ghalme, A. Mankar, and Y. Bhalerao, "Parameter optimization in milling of glass fiber reinforced plastic (GFRP) using DOE-Taguchi method," SpringerPlus, vol. 5, pp. 1-9, 2016.
[21]  M. N. Khairusshima, A. N. Aqella, and I. Sharifah, "Optimization of milling carbon fibre reinforced plastic using RSM," Procedia engineering, vol. 184, pp. 518-528, 2017.
[22]   P. Patel, V. Chaudhary, K. Patel, and P. Gohil, "Milling of polymer matrix composites: a review," International Journal of Applied Engineering Research, vol. 13, pp. 7455-7465, 2018.