نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مولدهای انرژی، پژوهشکده مواد و انرژی، پژوهشگاه فضایی ایران، اصفهان، ایران

2 گروه پژوهشی مولدهای انرژی، پژوهشکده مواد و انرژی، پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

تامین انرژی مورد نیاز فضاپیماها و ماهواره‌ها یک نیاز روزافزون است. به همین دلیل، یکی از حوزه‌های فعال در توسعه فناوری‌های فضایی است. در کنار آرایه‌های خورشیدی بستر صلب که به طور متداول استفاده می‌شوند، آرایه‌های خورشیدی دارای بستر منعطف و آرایه‌های خورشیدی دارای متمرکز کننده از دیگر دسته‌های موجود هستند. در این مقاله به بررسی پیشرفت‌ها و فناوری تجاری در هر یک از انواع آرایه‌های خورشیدی پرداخته می‌شود. آرایه‌های خورشیدی دارای بستر انعطاف‌پذیر از مواردی است که اخیراً در ماهواره‌ها مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد به دلیل جذابیت توان ویژه بالاتر و حجم کمتر این آرایه‌ها نسبت به آرایه‌های صلب، در آینده نزدیک جایگزین آرایه‌های صلب شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات