نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده هوافضا، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

چکیده: در این مقاله برای بررسی شدت آسیب وارده به خلبان بالگرد تحت ضربه ناشی از سقوط، شبیه‌سازی عددی مدل صندلی واقعی کابین خلبان بالگرد انجام شده است. برای محدود کردن پیچیدگی مسئله، ضربه‌ای کاملاً عمودی به‌عنوان سناریوی مرجع برای مجموعه‌ای شامل یک صندلی بالگرد قابل سقوط، بخش جذب انرژی و یک آدمک انسان‌نما در نظر گرفته شد. برای این کار مدل سه‌بعدی صندلی موجود در آزمایشگاه در دو حالت با و بدون افزودن مکانیزم جذب انرژی مورد مطالعه قرار گرفت. از سازه لانه‌زنبوری در بخش میراکننده صندلی استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد استفاده از جاذب UPVC برای آزمایش سقوط از ارتفاع با جرم مشخص، بر اساس معیارهای بیومکانیکی آسیب‌های واردشده به جمجمه و ستون فقرات را حدود 80 درصد کاهش داده است. هم‌چنین بر اساس نتایج مستخرجه در این پژوهش، سازه لانه‌زنبوری آلومینیومی با اینکه معیار آسیب وارده به سر را برآورده کرده و در محدوده مجاز قرار می‌گیرد، ولی معیارهای آسیب وارده به ستون فقرات و محدوده شتاب مجاز را رد کرده است؛ بااین‌حال نسبت به حالت بدون لانه‌زنبوری عملکرد بسیار بهتری داشته و تا حدود زیادی توانسته انرژی ضربه حاصل از سقوط را جذب نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Helicopter Pilot Seat under Crash Impact

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Zarei 1
  • Mostafa Livani 2
  • Meysam Jalalvand 3

1 Professor, Department of Aerospace Engineering, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Aerospace Engineering, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran,

3 Ms Student, Department of Aerospace Engineering, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract: In this article, to investigate the severity of damage to the helicopter pilot under the crash impact, the numerical simulation of the real helicopter cockpit seat has been done. To limit the complexity of the problem, a fully vertical impact was considered as a reference scenario for the assembly consisting of a collapsible helicopter seat, energy absorption section and a humanoid dummy. For this purpose, the three-dimensional model of the chair in the laboratory was studied in two states with and without the addition of the energy absorption mechanism. Honeycomb structure was used in the seat cushion section. The results of the research showed that the use of UPVC damper to test the crash impact with a certain mass based on biomechanical criteria, an average 80 % decrease in serious injuries to the skull and spine has been achieved. Also, although the aluminum honeycomb structure meets the criterion of damage to the head and is within the permissible range, it has rejected the criteria of damage to the spine and permissible acceleration range. However, compared to the case without honeycomb, it has performed much better and has been able to absorb the energy of the crash impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical Simulation
  • Seat
  • Impact
  • Helicopter
  • Damage
  • Honeycomb