نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بسترهای آزمایش فضایی نقطه عطفی در مأموریت‌های فضایی هستند. توسعه بسترهای آزمایشگاهی که قادر به آزمایش مأموریت‌های فضایی هستند باعث افزایش قابلیت اطمینان و بهبود عملکرد سامانه‌های فضایی در مأموریت‌های خود می‌شود. در این مقاله به یک مطالعه مروری بر روی بسترهای آزمایش فضایی با تمرکز بر روی بسترهای آزمایشگاهی ملاقات و اتصال پرداخته شده است. در این مطالعه، بسترهای آزمایش به دو دسته دوبعدی و سه‌بعدی تقسیم‌بندی شده‌اند. بسترهای مبتنی بر میز فاقد اصطکاک، پلتفرم‌های شبیه‌ساز رباتیک و ترکیب میز و یک ساختار ریلی در دسته دوبعدی قرار گرفته‌اند. دسته سه‌بعدی نیز شامل بسترهای مبتنی بر بازوی رباتیک، استخرهای آب، محیط فاقد جاذبه یا جاذبه نزدیک به صفر، ریل در یک محیط سه‌بعدی و پرنده‌های بدون سرنشین است. با توجه به اهمیت توسعه و اجرای بسترهای آزمایشگاهی برای مأموریت‌های فضایی و ملاقات و اتصال، در پایان، بسترهای آزمایش تقسیم‌بندی، معرفی و مثال‌هایی از آزمایشگاه‌های موجود و نمونه‌هایی از موسسه‌ها و مراکز فعال در این حوزه معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An overview of rendezvous and docking space laboratories platforms

نویسندگان [English]

  • pourya shokrolahi 1
  • Masoud Ebrahimi 2

1 Ph.D. Student (Corresponding Author) Department of Mechanical, Group of Aerospace, Engineering, Tarbiat Modares, Tehran, IRAN

2 Associate Professor, Department of Mechanical, Group of Aerospace, Engineering, Tarbiat Modares, Tehran, IRAN

چکیده [English]

The space testbeds have been a milestone in space missions. The development of laboratory testbeds capable of testing space missions has led to increased reliability and performance of space systems during their missions. This article presents a review study on space testbeds, with a particular focus on rendezvous and docking laboratory testbeds. In this study, the testbeds have been categorized into two-dimensional and three-dimensional platforms. The table-based frictionless platforms, robotic simulation platforms, and the combination of a table and a rail structure are categorized under the two-dimensional platforms. The three-dimensional category also includes robotic arm-based platforms, water pools, free gravity or micro gravity environments, rail in a three-dimensional environment, and unmanned aerial vehicles. Considering the importance of developing and implementing laboratory testbeds for space missions and rendezvous and docking, at the end, the article has introduced the testbeds based on categorization. It also provides examples of existing laboratories, as well as samples of active institutions and centers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laboratory testbeds
  • rendezvous and docking
  • Frictionless tables
  • Robotic arms
  • simulator platforms