نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

بررسی رشد و نمو گیاهان طی پرواز فضایی اهمیت زیادی در ارتقای دانش بنیادی و کاربردی زیستی و نیز سیستم پشتیبان حیات دارد. هدف از این تحقیق، بررسی جنبه‌های علمی و فنی آزمایشات گیاهی و سخت افزارهای طراحی شده برای پرتاب است. برای تحقیقات علمی در فضا نیاز به بررسی و تایید علمی پروپوزال‌ها، روش‌های اجرایی عملیات و سخت‌افزارهای مرتبط با شرایط پروازی برای ارسال نمونه زیستی است. تاکنون از تسهیلات پرتابی مختلفی از جمله شاتل‌های فضایی، ماهواره‌های فضایی، ایستگاه فضایی میر و ایستگاه بین‌المللی فضایی برای اجرای آزمایشات کوتاه مدت و بلند مدت در فضا استفاده شده است که با چالش‌ها و محدودیت‌های مختلفی از جمله مدت زمان پرتاب، حجم نمونه، تنظیمات دمایی، اثرات غیرمستقیم محیط پرواز، دریافت داده‌ها و غیره همراه بوده است. از طرفی، هر پرتاب نیازمند توسعه سخت افزار قرارگیری نمونه با توجه به آزمایش طراحی شده می‌باشد. بررسی تجربیات کسب شده از پرتاب‌ها در پروژه‌های مختلف می‌تواند برای بهبود تحقیقات گیاهی در فضا کمک نماید. در این مطالعه روش های اعمال بی وزنی، سخت افزارهای طراحی شده و چالش های عملیاتی و اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Plant Research in Space Shuttle and its Challenges

نویسنده [English]

  • Halimeh Hassanpour

Assistant Professor, Aerospace research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The study of plant growth and development during spaceflight is very important in promoting fundamental and applied biological knowledge as well as the life support system.The purpose of this study was to investigate the scientific and technical aspects of plant experiments and designed hardware for launch. Scientific research in space flights requires scientific review of proposals, implementation methods of operations, and hardwares related to flight conditions for sending biological samples. Various launch facilities such as space shuttles, space satellites, Mir space station, and International Space Station have been used to perform short and long-term experiments in space which have included various challenges such as launch duration, sample volume, temperature settings, indirect effects of the flight environment, data reception, etc. In addition, each launch requires the hardware development of the sample placement module according to the designed experiment. Examining the experiences gained from various launches and projects can help to improve plant research in space in the future. In this study, weightlessness application methods, designed hardware and operational and implementation challenges are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific-exploratory research
  • Space projects
  • Microgravity
  • Limitations in plant experiments