طراحی مفهومی ماهواره‌های مکعبی ناوبری برای تعیین موقعیت محلی کشور ایران با رویکرد ماژولار

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی فضایی

3 مهندسی فضایی

چکیده

هدف این مقاله، طراحی منظومه نانوماهواره‌های مکعبی ناوبری برای تعیین موقعیت محلی کشور ایران با رویکرد استفاده از قطعات و المان‌های تجاری موجود می‌باشد. در این راستا، ماتریس طراحی نانوماهواره‌های مکعبی به منظور تعیین الزامات موقعیت محلی استخراج شده است. بنابراین، ابتدا با استفاده از پردازش آماری نانوماهواره‌های مکعبی با ماموریت مشابه، اطلاعات مربوط به زیرسامانه‌های مختلف تعیین می‌شود. سپس، مطابق با این پردازش داده‌ها، مشخصات کلی زیرسامانه‌های مختلف (کنترل وضعیت، کنترل حرارت، تامین توان، سازه و مخابرات) اعم از توان، جرم، هزینه و حجم استخراج می‌شود. در ادامه، با انتخاب محموله مناسب برای انجام ماموریت مدنظر و بررسی جنبه‌های مختلف و ارضاء الزامات ماتریس طراحی، از کاتالوگ‌های زیرسامانه‌هh تجاری‌سازی شده موسوم به " COTS" استفاده شده است. همچنین پوشش‌دهی منظومه نسبت به موقعیت محلی کشور ایران نیز در نرم‌افزار STK تحلیل و شبیه‌سازی شده است. در نهایت می‌توان منظومه ماهواره‌های مکعبی با زیرسامانه‌های مشخص و درصد پوشش‌دهی قابل قبول را برای تعیین موقعیت محلی کشور ایران، پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها