فرایند پذیرش مقالات

 

فرایند پذیرش مقالات

جهت ارسال مقاله جدید به فصلنامه علوم و فناوری فضایی، در سامانه ثبت نام نموده و اطلاعات مقاله اعم از عناوین فارسی و انگلیسی و نیز اسامی نویسندگان را وارد نمایید (ترتیب نویسندگان در سامانه نشریه و متن مقاله باید با هم مطابقت داشته باشند).  مقاله ارسالی از نظر تطبیق با چارچوب نشریه بررسی می شود.

به منظور جلوگیری از سرقت ادبی مقالات فارسی با استفاده از نرم افزار مشابهت یاب شرکت سینا وب بررسی خواهد شد و سپس جهت تعیین داور به دبیر اجرایی ارسال

می شود .

پس از بررسی و داوری مقاله  نتایج داوری به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید. تصمیم‌گیری نهایی در خصوص مقاله بر مبنای نظرات داوران و جمع‌بندی اعضای هیئت تحریریه انجام خواهد گرفت؛ لذا پاسخ نهایی پس از تشکیل جلسه هیئت تحریریه اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است کلیه فرآیند داوری تا چاپ مقاله در این نشریه کاملا رایگان می باشد و هیچگونه هزینه ایی از نویسندگان دریافت نمی شود.