کمربندهای تشعشعی ون آلن: چالش مهم ماموریت های زیست-فضا

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه هوافضا

2 دانشگاه پلی تکنیک مادرید، اسپانیا.